Turisticko-informačné centrum – Cestovná agentúra Trstená

Turisticko-informačné centrum – Cestovná agentúra Trstená

základné informácie TIC

názov TIC: Turisticko-informačné centrum – Cestovná agentúra Trstená

zriaďovateľ / forma zriadenia TIC: Mesto Trstená

adresa: Ul. Železničiarov 253/1, 02801 Trstená

GPS severná šírka N: N

GPS východná dĺžka E: E

IČO: 00314897

telefón: +421 435324510

mobil: +421 902 038 06

e-mail: info@oravatic.sk

www stránky: www.oravatic.sk

samosprávny kraj: Žilinský kraj

počet návštevníkov v roku:

certifikáty a ocenenia

o meste, obci, prípadne regióne

Trstená na Orave bola založená v roku 1371. V minulosti bola dôležitým remeselníckym a obchodným centrom na hornej Orave smerom do Poľska. V súčasnosti má 7300 obyvateľov, nachádzajú sa tu 2 rímskokatolícke kostoly, františkánsky kláštor, 2 ZŠ so sieťou MŠ a Gymnázium Martina Hattalu. Sú tu aj viaceré priemyselné podniky (Panasonic, Elkond, PD Trsteník a iné). Trstenou vedie nedávno otvorená cyklotrasa smerom do Nového Targu. Unikátom Trstenej je dodnes jestvujúca hrnčiarska dielňa majstra Ľ. Hoľmu, ktorý zachováva tradíciu trstenského hrnčiarstva siahajúcej do 1. polovice 17. storočia. Trstenú preslávili viaceré osobnosti, napr. Štefan Furdek, básnik Rudolf Dilong, botanik Anton Kocian a iní. Unikátom mesta je aj samotný komplex farského Kostola sv. Martina. Trstená je dodnes pútnickým miestom hornej Oravy. Dodnes tu konávajú 2 jarmoky (na sviatok Panny Márie Karmelskej – Škapuliarskej, okolo 16. 7.) a na Martinský jarmok (okolo 11.11.), čo býva spojené s bohatým kultúrnym a spoločenským programom.otváracia doba

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
celoročne 8:30 - 16:00 8:30 - 16:00 8:30 - 16:00 8:30 - 16:00 8:30 - 16:00 zatvorené zatvorené

poskytované služby TIC

čo predávame: predaj turistického sortimentu (mapy, suveníry, bedekre)

náš predpredaj: áno, predaj cestovných lístkov, predaj zľavových regionálnych kariet

sprievodcovia / prehliadky: Áno (sprevádzanie aj v cudzom jazyku - angličtina a taliančina)

ubytovanie (sprostredkovanie): Poskytovanie informácií o ubytovaní v meste Trstená a na okolí

internet pre verejnosť (spoplatnený / NIE): Nie, informácie z internetu poskytujeme len sprostredkované pracovníkom TIC - CA

mestský spravodajca:

iné služby:

iné služby v TIC

Bezplatné turistické informácie o regióne Orava, prípadne aj o regiónoch Žilinského samosprávneho kraja

Bezplatné turistické informácie o meste Trstená, región Hornej a Dolnej Oravy

programy / výlety po meste a okolí


propagačné materiály, suveníry
popis TIC

TIC – CA Trstená propaguje a zviditeľňuje región hornej Oravy a najmä mesta Trstená (pozri odstavec Iné služby). Zároveň TIC – CA zabezpečuje sprostredkovanie pobytov a zájazdov v tuzemsku i v zahraničí (napr. ocenenie CK Maestral travel za rok 2010 za úspešnú spoluprácu a iné).

Iné služby:  Propagácia domácich remeselníkov (tradičná trstenská keramika), predaj iných remeselníckych výrobkov; predaj známok, pohľadníc, magnetiek, cestovné lístky, letenky, kopírovacie služby pre verejnosť, predaj rybárskych lístkov, propagácia miestnej cyklotrasy z Trstenej do Nového Targu; propagácia kultúrnych podujatí, stravovacích a ubytovacích kapacít v Trstenej a na okolí; propagácia spoločenských aktivít v meste a na okolí (napr. Oravský hrad, Zuberec, Oravská priehrada; región Námestova iné); propagácia kultúrneho a športového vyžitia na hornej Orave; organizovanie prednášok z dejín mesta Trstená pre verejnosť; zbieranie informácii od občanov ohľadom dejín nášho mesta, vytváranie digitálnej databázy starých fotografií; podpora výskumu miestnej histórie a tradičných remesiel v minulosti mesta; predaj publikácií z minulosti mesta Trstená a iné;počet zhliadnutí: 1669


Máte záujem
o zasielanie noviniek?

Zadajte vašu emailovú adresu a zaistite si tak aktuality zo Slovenska.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas bol započítaný. Ďakujeme.